โบราณสถานโบราณวัตถุภาคเหนือ.wmv

 

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง:

จากพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตรงไปตามถนนอินทรวโรรสประมาณ 50 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระปกเกล้า ตรงไป 650 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีภูมิ ตรงไป 950 เมตร สู่ถนนอารักษ์ ตรงไป 180 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตรงไป 350 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 1004 ตรงไป 400 เมตร เลียบขวาไปตามถนนหมายเลข 1004 ประมาณ 9.10 กิโลเมตร สู่ถนนศรีวิชัย ขับตรงไปประมาณ 1.7 กิโลเมตรก็จะถึงพระธาตุดอยสุเทพ

ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว:
รายละเอียดทางการท่องเที่ยว:

พระธาตุดอยสุเทพเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ที่ประทับช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีงานประเพณีเดินขึ้นนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ คือ ในวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 การเดินทางจะเดินด้วยเท้า ถือธูปเทียนเป็นริ้วขบวนขึ้นไปนมัสการพระธาตุ จากนั้นก็จะบำเพ็ญศีล วิปัสสนา ทำบุญตักบาตรในวันรุ่งขึ้น (ดอยสุเทพ 2559)

นอกจากนี้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีอีกด้วย (บุปผา คุณยศยิ่ง 2542 : 4427)

สำหรับการเดินทางเข้านมัสการพระธาตุดอยสุเทพมี 2 ช่องทาง คือ

1.บันไดนาค นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้น-ลงบันไดนาคได้ตลอดทั้งวัน แต่จะมีการตั้งด่านตรวจของอุทยานฯตั้งแต่เวลา 20.00 – 06.00 น.

2.รถรางไฟฟ้า เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ในราคาขึ้น – ลง คนไทยคนละ 20 บาท และชาวต่างชาติ 50 บาท (ดอยสุเทพ 2559)

หน่วยงานที่ดูแลรักษา:
รายละเอียดการขึ้นทะเบียน:

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 3682 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s